തമിഴ്‌നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില്‍ വാനില്‍ ലോറിയിടിച്ച് പത്തുപേര്‍ മരിച്ചു, വീഡിയോ

തമിഴ്‌നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില്‍ വാനില്‍ ലോറിയിടിച്ച് പത്തുപേര്‍ മരിച്ചു, വീഡിയോ

Dec. 7, 2017, 10:43 a.m.