നിവിന്‍ പോളിയെ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ എന്നു വിളിച്ച് അവതാരക, വീഡിയോ

നിവിന്‍ പോളിയെ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ എന്നു വിളിച്ച് അവതാരക, വീഡിയോ

Dec. 6, 2017, 9:25 p.m.