കര്‍ണ്ണാടകയില്‍ നാളെ ബി.ജെ.പി മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ? വെളിപ്പെടുത്തി നേതാക്കള്‍

കര്‍ണ്ണാടകയില്‍ നാളെ ബി.ജെ.പി മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ? വെളിപ്പെടുത്തി നേതാക്കള്‍

May 16, 2018, 8:34 p.m.