വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ബോധവല്‍ക്കരണവുമായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍

വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ബോധവല്‍ക്കരണവുമായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍

Oct. 12, 2017, 11:51 a.m.