അമ്മയും കാമുകനും ചേര്‍ന്ന് നാല് വയസുകാരിയെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി വിധി വരാനിരിക്കെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു

അമ്മയും കാമുകനും ചേര്‍ന്ന് നാല് വയസുകാരിയെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി വിധി വരാനിരിക്കെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു

Jan. 12, 2018, 12:40 p.m.