ന്യൂമീഡിയയുടെയും വിഷ്വല്‍ മീഡിയയുടെയും കാലത്ത് ഫോട്ടോകള്‍ അതിജീവിക്കുമോ? ലോക പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ റൗള്‍ റോ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റര്‍ എസ്.ബിജുവുമായി സംസാരിക്കുന്നു

ന്യൂമീഡിയയുടെയും വിഷ്വല്‍ മീഡിയയുടെയും കാലത്ത് ഫോട്ടോകള്‍ അതിജീവിക്കുമോ? ലോക പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ റൗള്‍ റോ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റര്‍ എസ്.ബിജുവുമായി സംസാരിക്കുന്നു

March 13, 2018, 5:51 p.m.