ശുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടി -ജയരാജന്‍

ശുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടി -ജയരാജന്‍

Feb. 13, 2018, 11:25 a.m.