അമ്മ ചെയ്ത നിയമപരിരക്ഷ എന്ത്?

അമ്മ ചെയ്ത നിയമപരിരക്ഷ എന്ത്?

June 30, 2017, 10:22 p.m.

ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്ക് വേണ്ടി താര സംഘടനയായ അമ്മ എന്ത് നിയമ പരിരക്ഷയാണ് നൽകിയതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരംമുട്ടി നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ. വീഡിയോ കാണാം.