സാംസങ്ങ് ഗിയര്‍ വിആര്‍ സെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ Fone4 The Gadgets

സാംസങ്ങ് ഗിയര്‍ വിആര്‍ സെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ Fone4 The Gadgets

May 16, 2018, 11:36 a.m.

വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റിയുടെ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ഗാഡ്ജറ്റാണ് സാംസങ്ങിന്‍റെ ഒക്കുലസ് വിആര്‍ സെറ്റ്, ഇതിന്‍റെ വിശേഷങ്ങള്‍ അറിയാം