ഗര്‍ഭകാലത്തെ യാത്ര അപകടമാണോ ?

ഗര്‍ഭകാലത്ത് യാത്രചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ?