നടി സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹിതയായി

First Published 1, Sep 2018, 12:18 PM IST

സുബ്രഹ്മണ്യപുരം, ആമേന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമായ സ്വാതി െറഡ്ഡി വിവാഹിതയായി. പൈലറ്റ് ആയ വികാസ് ആണ് വരൻ. ഇവരുടേതു പ്രണയവിവാഹമാണ്. ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു വിവാഹം. സെപ്്റ്റംബർ രണ്ടിന് കൊച്ചിയില്‍വച്ച് സിനിമാതാരങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി റിസപ്ഷൻ നടക്കും.

സുബ്രഹ്മണ്യപുരം, ആമേന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമായ സ്വാതി െറഡ്ഡി വിവാഹിതയായി. പൈലറ്റ് ആയ വികാസ് ആണ് വരൻ. ഇവരുടേതു പ്രണയവിവാഹമാണ്. ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു വിവാഹം. സെപ്്റ്റംബർ രണ്ടിന് കൊച്ചിയില്‍വച്ച് സിനിമാതാരങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി റിസപ്ഷൻ നടക്കും.

സുബ്രഹ്മണ്യപുരം, ആമേന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമായ സ്വാതി െറഡ്ഡി വിവാഹിതയായി. പൈലറ്റ് ആയ വികാസ് ആണ് വരൻ. ഇവരുടേതു പ്രണയവിവാഹമാണ്. ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു വിവാഹം. സെപ്്റ്റംബർ രണ്ടിന് കൊച്ചിയില്‍വച്ച് സിനിമാതാരങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി റിസപ്ഷൻ നടക്കും.

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

സ്വാതി റെഡ്ഡി വിവാഹ നിമിഷങ്ങള്‍

loader