കുതിരയുടെ പൂര്‍വ്വീകര്‍ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് ഫോസില്‍ പഠനം

First Published 7, Nov 2020, 3:02 PM

ര്‍ത്തമാനകാലത്തും ജീവി വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഏങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയില്‍, ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നതിന് പ്രബലമായ രണ്ട് വാദങ്ങളാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഒന്ന്, എല്ലാം ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന മത വ്യഖ്യാനവും മറ്റേത് എല്ലാം അതിന്‍റെതായ കാലത്ത് മറ്റ് ജീവവര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണെന്ന ശാസ്ത്രവാദവുമാണ്. പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ശക്തമായ തെളിവുകളുമായി ഒരോ കാലത്തും പുതിയ ശാസ്ത്രപഠനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. പുതുതായി പുറത്ത് വരുന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കുളമ്പുള്ള ജീവികളുടെ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. രാജസ്ഥാനിലേയും ഗുജറാത്തിലെയും നൂറ് കണക്കിന് അടി താഴ്ചയുള്ള ലിഗ്മേറ്റ് ഖനികളില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫോസിലുകളില്‍ നടത്തിയ പഠനമാണ് കുതിരയുടെ വംശത്തിന്‍റെ ആദി രൂപം ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ജോണ്‍ ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വ്വകലാശാല പ്രഫസറായ കെന്‍ റോസും സംഘവും നടത്തിയ വര്‍ഷങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ ജീവി പരിണാമത്തിലെ ഈ നിര്‍ണ്ണായക കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്. 

<p>കുതിരകളെയും കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെയും പോലുള്ള കുളമ്പുള്ള ജീവികൾ പന്നിക്കും നായയ്ക്കും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന &nbsp; വിചിത്രമായ ആടുകളുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചാണെന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍. ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ ഇന്ത്യയിലെ വിചിത്രജീവിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനകളില്‍ നിന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തില്‍ നടത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഏതാണ്ട് 5 കോടി 50 ലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. &nbsp; &nbsp;</p>

കുതിരകളെയും കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെയും പോലുള്ള കുളമ്പുള്ള ജീവികൾ പന്നിക്കും നായയ്ക്കും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന   വിചിത്രമായ ആടുകളുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചാണെന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍. ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ ഇന്ത്യയിലെ വിചിത്രജീവിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനകളില്‍ നിന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തില്‍ നടത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഏതാണ്ട് 5 കോടി 50 ലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു.    

<p>കംബൈത്തീരിയം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് പെരിസോഡാക്റ്റൈൽസ് എന്ന കുളമ്പുള്ള സസ്തനികളുടെ നേരിട്ടുള്ള പൂർവ്വികരാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിൽ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളും ടാപ്പിറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിചിത്ര-കാൽവിരൽ അൺഗുലേറ്റുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകൾക്ക് അഞ്ച് കാൽവിരലുകളാണുള്ളത്. ദിനോസറുകളുടെ അപ്രത്യക്ഷമാകലിന് 10 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇവ ഭൂമികത്ത് കാണപ്പെട്ട് തുടങ്ങി. &nbsp;</p>

കംബൈത്തീരിയം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് പെരിസോഡാക്റ്റൈൽസ് എന്ന കുളമ്പുള്ള സസ്തനികളുടെ നേരിട്ടുള്ള പൂർവ്വികരാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിൽ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളും ടാപ്പിറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിചിത്ര-കാൽവിരൽ അൺഗുലേറ്റുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകൾക്ക് അഞ്ച് കാൽവിരലുകളാണുള്ളത്. ദിനോസറുകളുടെ അപ്രത്യക്ഷമാകലിന് 10 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇവ ഭൂമികത്ത് കാണപ്പെട്ട് തുടങ്ങി.  

<p>ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ ഈ സസ്തനികളുടെ മുൻഗാമികളുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഉറവിടം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷക സംഘത്തിന്‍റെ 15 വർഷത്തെ പര്യവേഷണത്തിന്‍റെ അവസാനമാണ് ഈ &nbsp;കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം കണ്ടെത്തിയ 350 ലധികം ഫോസിലുകളിൽ നിന്നാണ് കമ്പൈതീരിയത്തിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ അസ്ഥികൂട ശരീരഘടന ലഭിച്ചത്. ഈ പുതിയ പഠനത്തിലെ സൃഷ്ടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ എല്ലാ പെരിസോഡാക്റ്റൈലയുടെയും ഒരു പൂർവ്വികൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കുമെന്ന് റോസ് പറഞ്ഞു.</p>

ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ ഈ സസ്തനികളുടെ മുൻഗാമികളുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഉറവിടം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷക സംഘത്തിന്‍റെ 15 വർഷത്തെ പര്യവേഷണത്തിന്‍റെ അവസാനമാണ് ഈ  കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം കണ്ടെത്തിയ 350 ലധികം ഫോസിലുകളിൽ നിന്നാണ് കമ്പൈതീരിയത്തിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ അസ്ഥികൂട ശരീരഘടന ലഭിച്ചത്. ഈ പുതിയ പഠനത്തിലെ സൃഷ്ടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ എല്ലാ പെരിസോഡാക്റ്റൈലയുടെയും ഒരു പൂർവ്വികൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കുമെന്ന് റോസ് പറഞ്ഞു.

<p>പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകളുടെയും അവയുടെ കൂടുതൽ സാമാന്യവൽക്കരിച്ച സസ്തനികളുടെ മുൻ‌ഗാമികളുടെയും സംയോജനമായിരുന്നു ഇത്. &nbsp;ലഭിച്ച അസ്ഥികളെ വംശനാശം സംഭവിച്ച മറ്റ് സസ്തനികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അറിയപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പെരിസോഡാക്റ്റൈലിനേക്കാളും കംബൈത്തീരിയം കൂടുതൽ പ്രാകൃതമായ ജീവിവര്‍ഗ്ഗമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു.&nbsp;</p>

പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകളുടെയും അവയുടെ കൂടുതൽ സാമാന്യവൽക്കരിച്ച സസ്തനികളുടെ മുൻ‌ഗാമികളുടെയും സംയോജനമായിരുന്നു ഇത്.  ലഭിച്ച അസ്ഥികളെ വംശനാശം സംഭവിച്ച മറ്റ് സസ്തനികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അറിയപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പെരിസോഡാക്റ്റൈലിനേക്കാളും കംബൈത്തീരിയം കൂടുതൽ പ്രാകൃതമായ ജീവിവര്‍ഗ്ഗമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. 

<p>പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകളുടെ പരിണാമത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വംശനാശം സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ ജീവി വര്‍ഗ്ഗമാകാം &nbsp;കംബൈത്തീരിയം. ഇവയെ കുറിച്ച് ആദ്യ വിവരണം പുറത്ത് വരുന്നത് 2005 ല്‍ മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ 30 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ &nbsp;കുതിരകളുടെ ഉത്ഭവം ഇന്ത്യയിലാണെന്ന വാദം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടെത്തലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുതിരകൾ ഒരു നായയേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നു. അവ കാലക്രമേണ മഡഗാസ്കര്‍ വിട്ട് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും പിന്നീട് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെത്തി ചേരുകയായിരുന്നു.&nbsp;</p>

പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകളുടെ പരിണാമത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വംശനാശം സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ ജീവി വര്‍ഗ്ഗമാകാം  കംബൈത്തീരിയം. ഇവയെ കുറിച്ച് ആദ്യ വിവരണം പുറത്ത് വരുന്നത് 2005 ല്‍ മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ 30 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ  കുതിരകളുടെ ഉത്ഭവം ഇന്ത്യയിലാണെന്ന വാദം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടെത്തലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുതിരകൾ ഒരു നായയേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നു. അവ കാലക്രമേണ മഡഗാസ്കര്‍ വിട്ട് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും പിന്നീട് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെത്തി ചേരുകയായിരുന്നു. 

<p>പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകളുടെയും മറ്റ് സസ്തനികളുടെയും ഫോസിലുകളുള്ള ശരിയായ യുഗത്തിലെ അപൂർവ പാറകൾക്കായി ഇന്ത്യയില്‍ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി റോസിനും സഹപ്രവർത്തകര്‍ക്കും നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു.&nbsp;</p>

പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകളുടെയും മറ്റ് സസ്തനികളുടെയും ഫോസിലുകളുള്ള ശരിയായ യുഗത്തിലെ അപൂർവ പാറകൾക്കായി ഇന്ത്യയില്‍ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി റോസിനും സഹപ്രവർത്തകര്‍ക്കും നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു. 

<p>എന്നാല്‍ 2001 ലെ രാജസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയില്‍ കാര്യമായ കണ്ടെത്തലുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കുറച്ച് മത്സ്യ അസ്ഥികൾ മാത്രമേ അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നൊള്ളൂവെന്ന് റോസ് പറഞ്ഞു. എതൊട്ടടുത്ത വർഷം സംഘത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ രാജേന്ദ്ര റാണ തെക്ക് ലിഗ്നൈറ്റ് ഖനികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യു. ഇത് വഴി അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലെ വസ്താൻ മൈനിൽ എത്തി.&nbsp;</p>

എന്നാല്‍ 2001 ലെ രാജസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയില്‍ കാര്യമായ കണ്ടെത്തലുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കുറച്ച് മത്സ്യ അസ്ഥികൾ മാത്രമേ അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നൊള്ളൂവെന്ന് റോസ് പറഞ്ഞു. എതൊട്ടടുത്ത വർഷം സംഘത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ രാജേന്ദ്ര റാണ തെക്ക് ലിഗ്നൈറ്റ് ഖനികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യു. ഇത് വഴി അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലെ വസ്താൻ മൈനിൽ എത്തി. 

<p>2004 ൽ വീണ്ടും പര്യവേക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് സംഘത്തിലെ ബെൽജിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ തിയറി സ്മിത്ത് കമ്പൈതെറിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യത്തെ സസ്തനികളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് കമ്പൈതെറിയത്തിന്‍റെയും മറ്റ് നിരവധി കശേരുക്കളുടെയും ഫോസിലുകൾ ശേഖരിച്ചു.&nbsp;</p>

2004 ൽ വീണ്ടും പര്യവേക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് സംഘത്തിലെ ബെൽജിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ തിയറി സ്മിത്ത് കമ്പൈതെറിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യത്തെ സസ്തനികളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് കമ്പൈതെറിയത്തിന്‍റെയും മറ്റ് നിരവധി കശേരുക്കളുടെയും ഫോസിലുകൾ ശേഖരിച്ചു. 

<p>ഭൂമിക്ക് നൂറുകണക്കിന് അടി താഴ്ചയില്‍ 24 മണിക്കൂറും സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലിഗ്നൈറ്റ് ഖനികളില്‍ നിന്നുള്ള ഫോസില്‍ ശേഖരം ഏറെ ദുഷ്ക്കരമായിരുന്നു. നിരവധി വര്‍ഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ തങ്ങള്‍ ആ സസ്തന രഹസ്യം പരിഹരിച്ചതായും റോസ് പറഞ്ഞു.&nbsp;</p>

ഭൂമിക്ക് നൂറുകണക്കിന് അടി താഴ്ചയില്‍ 24 മണിക്കൂറും സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലിഗ്നൈറ്റ് ഖനികളില്‍ നിന്നുള്ള ഫോസില്‍ ശേഖരം ഏറെ ദുഷ്ക്കരമായിരുന്നു. നിരവധി വര്‍ഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ തങ്ങള്‍ ആ സസ്തന രഹസ്യം പരിഹരിച്ചതായും റോസ് പറഞ്ഞു. 

<p>വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇവ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് പരിണമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കമ്പൈതെറിയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. &nbsp;ഇന്ത്യയിൽ. 66 മുതൽ 56 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലിയോസീൻ കാലത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു ഛിന്നഗ്രഹ ആക്രമണത്തിലൂടെ ദിനോസറുകൾ തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാകും ഈ പരിണാമം നടന്നിരിക്കുക.&nbsp;</p>

വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ പെരിസോഡാക്റ്റൈലുകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇവ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് പരിണമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കമ്പൈതെറിയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  ഇന്ത്യയിൽ. 66 മുതൽ 56 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലിയോസീൻ കാലത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു ഛിന്നഗ്രഹ ആക്രമണത്തിലൂടെ ദിനോസറുകൾ തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാകും ഈ പരിണാമം നടന്നിരിക്കുക. 

<p>ഈ പുതിയ ജീവികൾ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഏഷ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും കടന്നതാകാമെന്നും റോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കമ്പൈതീരിയത്തിന്‍റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യ ഒരു ദ്വീപായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. കമ്പൈതീരിയം ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്‍റെ ഒറ്റപ്പെടലാകാം. റോസിന്‍റെയും സംഘത്തിന്‍റെയും കണ്ടെത്തലുകൾ ജേണൽ ഓഫ് വെർട്ടെബ്രേറ്റ് പാലിയന്‍റോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.<br />
&nbsp;</p>

ഈ പുതിയ ജീവികൾ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഏഷ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും കടന്നതാകാമെന്നും റോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കമ്പൈതീരിയത്തിന്‍റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യ ഒരു ദ്വീപായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. കമ്പൈതീരിയം ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്‍റെ ഒറ്റപ്പെടലാകാം. റോസിന്‍റെയും സംഘത്തിന്‍റെയും കണ്ടെത്തലുകൾ ജേണൽ ഓഫ് വെർട്ടെബ്രേറ്റ് പാലിയന്‍റോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
 

undefined