മഴ, പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ കാണാം... കൈകോര്‍ക്കാം നമ്മുക്കൊന്നായി...

First Published 10, Aug 2019, 12:51 PM IST

മഴയുടെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രപ്രവചനം.  എന്നാല്‍ 12 -ാം തിയതി പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം കേരള തീരത്ത് രൂപപ്പെടും ഇത് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴക്ക് കാരണമാകും. ഇന്നലെത്തന്നെ നൂറ് കണക്കിന് ക്യാമ്പുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മഴക്കെടുതിയില്‍ 42 പേര്‍ മരിച്ചു. വയനാട്ടില്‍ മാത്രം 11 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതുവരെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ക്യാമ്പുകളിലായി 1,08,138 പേർ കഴിയുന്നു. എട്ട് ജില്ലകളിൽ 80 ഓളം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. ഇതിനും ഇതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഇല്ലാതില്ല. കരുതലോടെ നമ്മുക്ക് ഈ പ്രളയവും അതിജീവിക്കണം. കാണാം പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂപടം.  
 

കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ പ്രളയബാധിത സ്ഥലങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിക്കുന്നു.

എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ ഭൂപടം. നീല നിറത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഴ മേഘങ്ങളാണ്.

കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ ഭൂപടം. നീല നിറത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഴ മേഘങ്ങളാണ്.

ഇന്ത്യയും പശ്ചിമേഷ്യയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്‍റെ ഭൂപടം. നീല നിറത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഴ മേഘങ്ങളാണ്.

ഇന്ത്യയും പശ്ചിമേഷ്യയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്‍റെ ഭൂപടം. നീല നിറത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഴ മേഘങ്ങളാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ തീര മേഖലയില്‍ശക്തമായ മഴ  മേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കാണാം.

ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ തീര മേഖലയില്‍ശക്തമായ മഴ മേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കാണാം.

loader