ഇത് കേരളം; ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടും

First Published 12, Aug 2019, 11:43 AM IST

പ്രളയത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേക മീമുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാന്‍ ഇത്തരം മീമുകള്‍ക്ക് കഴിയുന്നുവെന്നതിനാലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളും ഇത്തരത്തില്‍ മീമുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത്. പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാറിന്‍റെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ മീമുകള്‍ കാണാം. 

loader