ദീപം തെളിഞ്ഞു; ഇനി കൊറോണയുടെ ഗതിയെന്ത് ? കാണാം ട്രോളുകള്‍

First Published 6, Apr 2020, 2:33 PM


കൊവിഡ് 19 വൈറസിനെതിരെ അഹോരാത്രം പൊരുതുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തോട് ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിക്ക് വൈദ്യുതി ബള്‍ബുകള്‍ അണച്ച് വിളക്ക് തെളിയിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി വിളക്ക് കത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാത്രം കൊട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കന്‍ പറഞ്ഞു. ഈയാഴ്ച വിളക്ക് തെളിയിക്കാനും ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രോളന്മാരുടെ ആലോചന. അതൊടൊപ്പം വിളക്ക് തെളിയിക്കല്‍ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിനെയും ട്രോളന്മാര്‍ വെറുതേ വിട്ടില്ല. കാണാം ആ ട്രോളുകള്‍. 
 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Akhil Viswambaran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil Viswambaran , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Amal Krishnan Thattayil , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal Krishnan Thattayil , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Amal R Prasad , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal R Prasad , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Ananthu Balu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ananthu Balu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Akshay Vineesh , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akshay Vineesh , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Aakash Kottayam , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aakash Kottayam , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ananthu Balu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ananthu Balu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Arun Babu  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     arun babu , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : arun babu , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Arun K Arun , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Arun , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Asaf Ndm‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Asaf Ndm‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ‎Troll Malayalam.jpg , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ‎Troll Malayalam.jpg , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Ashley Elizabeth Alexander , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashley Elizabeth Alexander , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Baylin Shibu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Baylin Shibu, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Hari Krishnan Mechara‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari Krishnan Mechara‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Hari Mani , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari Mani , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Hari Man , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari Man , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Harikrishnan Narayanan , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Harikrishnan Narayanan , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Harshan Hari‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Harshan Hari‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Irony Man, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Irony Man, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    K Atul‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : K Atul‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Maheshkumar Vavachan  , ട്രോള്‍ മെന്‍ ആര്‍മി

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Maheshkumar Vavachan , ട്രോള്‍ മെന്‍ ആര്‍മി

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Majeed Ismail , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Majeed Ismail , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Majeed Ismail‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Majeed Ismail‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : MB Sajish , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : MB Sajish , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Midhun Raj M , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Midhun Raj M , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    muhammed jifri, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : muhammed jifri, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Naveen Naushad , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Naveen Naushad , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Prajith Np‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Prajith Np‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Pramod Chandran ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pramod Chandran ‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    R. V. Deepu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : R. V. Deepu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rocky Bhai Kgf , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rocky Bhai Kgf , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Sadhvi CA Cia, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sadhvi CA Cia, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sajeesh Thengumpadam , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sajeesh Thengumpadam , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sajeesh Thengumpadam‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sajeesh Thengumpadam‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sarun Cr , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarun Cr , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shahad Shah , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shahad Shah , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shahad Shah‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shahad Shah‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shanu Sanu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanu Sanu‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  sreenath kottapuram , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : sreenath kottapuram , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Stephan Nedumpally‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Stephan Nedumpally‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Stephan Nedumpally  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Subin Thandassery‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sudhi Shan‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sudhi Shan‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sumod Manjeri‎  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sumod Manjeri‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

undefined

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Tyrion L , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Tyrion L , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Tyrion L‎   , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Tyrion L‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vishnu Mannaarikkal , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Mannaarikkal , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആരതി അജയൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    ചിഥു കെ പി , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ചിഥു കെ പി , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    ബഗീര ബ്രോ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ബഗീര ബ്രോ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     മാളിയേക്കൽ ജോഷി , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മാളിയേക്കൽ ജോഷി , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :    റഫീഖ് കിണറുവിള , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റഫീഖ് കിണറുവിള , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ഹരിപ്രസാദ് എൻ ചന്ദ്രസാഗർ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഹരിപ്രസാദ് എൻ ചന്ദ്രസാഗർ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  seon simon  , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : seon simon , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :     Sanjay Mohan , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sanjay Mohan , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Praveen Pravi , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Praveen Pravi , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Swapnangalude Rajakumaran , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Swapnangalude Rajakumaran , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Thomas Paul Ancheril , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thomas Paul Ancheril , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : rahul selvaraj , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : rahul selvaraj , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomachan , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomachan , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   shabir shaji , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : shabir shaji , ട്രോള്‍ കേരള

loader