തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-556 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

WD 864122

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8,000/-)

WA 864122  WB 864122  WC 864122  WE 864122  WF 864122  WG 864122  WH 864122  WJ 864122  WK 864122  WL 864122  WM 864122

രണ്ടാം സമ്മാനം(5 Lakhs)

WG 872603

മൂന്നാം സമ്മാനം(1 Lakh) 

WA 802522  WB 154894  WC 496586  WD 316497  WE 365573  WF 404349  WG 284790  WH 128508  WJ 439997  WK 242018  WL 742664  WM 494198

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

1907  2011  3357  4171  4302  4424  5118  5325  5764  5782  6124  6179  6354  8752  9098  9223  9369  9665

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-)

0100  0330  2339  3384  3623  4438  6015  6650  7968  8033

ആറാം സമ്മാനം(1,000/-)

0836  0897  2607  4321  7098  7567  8552  8853  8968  9327  9609  9954

ഏഴാം സമ്മാനം(500/-)

0399  0597  0803  1150  1194  1349  1564  1914  1925  2036  2342  2591  2691  2850  2870  2940  2973  3170  3226  3323  3442  3570  3652  3772  3802  3872  4114  4319  4332  4523  4547  4570  4749  4872  5095  5156  5224  5236  5243  5304  5311  5477  5973  6017  6396  6615  6730  7224  7263  7428  7438  7460  7464  7539  7555  7694  7763  7816  7838  7858  7978  7985  8084  8196  8204  8409  8420  8493  8497  8641  8819  9050  9280  9402  9739  9780  9849  9881

എട്ടാം സമ്മാനം(100/-)

0040  0070  0473  0495  0546  0674  0837  1322  1328  1391  1783  1917  1943  1985  2105  2199  2262  2416  2441  2482  2516  2644  2713  2746  2775  2855  2861  2920  3023  3097  3214  3286  3346  3430  3536  3649  3874  4514  4515  4552  4562  4840  4900  5017  5187  5386  5415  5433  5441  5559  5564  5928  5930  5965  5970  6037  6057  6066  6147  6148  6178  6290  6341  6586  6636  6643  6647  6821  6845  6898  6986  7130  7139  7161  7365  7440  7443  7469  7487  7497  7566  7572  7681  7807  7851  7892  7989  7990  8070  8224  8329  8365  8444  8458  8556  8604  8618  8650  8747  8748  8785  8798  8823  8859  8967  8979  9044  9054  9086  9106  9146  9230  9260  9266  9357  9363  9440  9649  9683  9804

Read Also: കാരുണ്യ കെ ആര്‍-439 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം

നിർമ്മൽ എൻ ആർ-164 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം

അക്ഷയ എകെ- 436 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

സ്ത്രീ ശക്തി SS-200 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ

കൊവിഡ് -19, പുതിയ വാര്‍ത്തകളും സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങളും അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക