കസ്റ്റംസിൽ സിപിഎം ഫ്രാക്ഷൻ; അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ രക്ഷിക്കുന്നു; ആരോപണവുമായി കെ സുരേന്ദ്രൻ

k surendran says there is cpm fraction in customs

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന് കൊവിഡ് എന്നത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്. കസ്റ്റംസിൽ സിപിഎം ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിഎം രവീന്ദ്രന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്.