ശബരിമല: സ്ത്രീകള്‍ തെരുവിലിറങ്ങുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്

ആറ്റുകാലമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ലോകപ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥമെഴുതാന്‍ പൂജാവിധികളും മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ച മലയാളി സ്ത്രീ ശബരിമല വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു

Video Top Stories