ആലുവ മണപ്പുറം വെള്ളത്തില്‍; ബലിതര്‍പ്പണം റോഡില്‍

ആലുവ മണപ്പുറത്തിനടുത്തുള്ള റോഡില്‍ ബലിതര്‍പ്പണം നടത്തുന്നു. ആലുവ ക്ഷേത്രവും മണപ്പുറവും മുങ്ങിയതോടെയാണ്.

Video Top Stories