തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന കലോത്സവത്തില്‍ പഴയ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ബാലഭാസ്‌കര്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍

പഴയ ഓര്‍മ്മ കാഴ്ചകള്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി
 

Video Top Stories