ശബരിമലയില്‍ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ബിജെപി നിലയ്ക്കലില്‍ വീണ്ടും സമരത്തിന്


പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കുന്നത്

Video Top Stories