കടകളില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന പരസ്യമുള്ള ക്യാരിബാഗുകള്‍ക്ക് പണം ഈടാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉപഭോക്തൃ കോടതി

സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ പരസ്യം പതിക്കാത്ത ക്യാരിബാഗുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നു

Video Top Stories