ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നേരിയ തോതിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു; 2400 അടി ആകുന്നത് വരെ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തില്ല

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നേരിയ തോതിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു; 2400 അടി ആകുന്നത് വരെ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തില്ല

Video Top Stories