വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശമുള്ള വിവാദ ലഘുലേഖകള്‍ താന്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കെ.എം ഷാജി

വര്‍ഗിയ പ്രചരണം എന്ന് നടത്തി എന്ന കോടതി പരാമര്‍ശം വിഷമിപ്പിക്കുന്നു

Video Top Stories