കൂടുതല്‍ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നു; എറണാകുളം ജില്ലക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

വീതിയേറിയ ഭാഗത്തും പെരിയാര്‍ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ജനവാസമേഖലയായ കോതമംഗലം കടന്ന് കൊച്ചി കായലിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്.

Video Top Stories