കൊച്ചിയില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്‌സി തൊഴിലാളികള്‍ സമരം ശക്തമാക്കുന്നു

കമ്പനികള്‍ അമിത കമ്മീഷന്‍ ഈടാക്കുന്നതിന് എതിരെയാണ് തൊഴിലാളി സമരം

Video Top Stories