അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങള്‍ മാറ്റി എഴുതിയ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന റിപ്പോര്‍ട്ട്


ട്രംമ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിലയിരുത്തലായി 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറി
 

Video Top Stories