ജലനിരപ്പിൽ നേരിയ കുറവ്; ഒരു മണിക്കൂറിൽ ജലനിരപ്പ് 0.06 അടി കുറഞ്ഞു

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പിന് നേരിയ കുറവ്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ജലനിരപ്പ് 0.06 അടി കുറഞ്ഞു

Video Top Stories