പ്രളയബാധിത മേഖലയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശനങ്ങള്‍

പ്രളയബാധിത മേഖലയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശനങ്ങള്‍; ദിവസങ്ങളോളം ഒരേ സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നു

Video Top Stories