കൊച്ചി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ചെറു ഡേറ്റാ പ്ലാനുകളുമായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍. ഡാറ്റാ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പ്രീപെയ്ഡ് ഹ്രസ്വകാല വൗച്ചറുകള്‍ (എസ്ടിവി) ചെറിയ വിലയ്ക്കാണ് നല്‍കുന്നത്. നിലവിലുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന് മുകളില്‍ ഈ വൗച്ചറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും.

കോളിംഗ് അല്ലെങ്കില്‍ എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകമായി ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഈ എസ്ടിവികള്‍ അനുയോജ്യമാണ്. 16 രൂപയ്ക്ക്, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ഒരു ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുള്ള 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 5 ദിവസത്തേക്ക് 3 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 39 രൂപ ഡാറ്റാ പാക്കാണ് 16 രൂപയേക്കാള്‍ മികച്ചത്.

കൂടാതെ, 48 രൂപയുടെ എസ്ടിവി ലഭ്യമാണ്, ഇത് 30 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി 5 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 30 ദിവസത്തേക്ക് ലഭ്യമായ മറ്റൊരു എസ്ടിവി 11 രൂപ ഡാറ്റ നല്‍കുന്ന 96 രൂപ വൗച്ചറാണ്. 56 രൂപയ്ക്ക് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാന്‍ പ്രതിദിനം 1.5 ജിബി ഡാറ്റ 14 ദിവസത്തേക്ക് നല്‍കുന്നു. 98 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു എസ്ടിവി 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റാ നല്‍കുന്നു.

ഈ ഡാറ്റ മാത്രമുള്ള പദ്ധതിയുടെ സാധുത 20 ദിവസമാണ്. 158 രൂപയ്ക്ക്, 30 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി 20 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു ഡാറ്റാ പായ്ക്ക് 198 രൂപയുടേതാണ്. ഈ പായ്ക്ക് ഉപയോക്താവിന് പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയില്‍ നല്‍കുന്നു.
ലോംഗ് വാലിഡിറ്റി പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ബിഎസ്എന്‍എല്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

551 രൂപയിലുള്ള ഒരു എസ്ടിവി 90 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമായി അഞ്ച് ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വൗച്ചര്‍ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ റിംഗ്ബാക്ക് ടോണും (പിആര്‍ബിടി) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 998 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമായ മറ്റൊരു ഡാറ്റ പായ്ക്ക് പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് 240 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി നല്‍കുന്നു. 1498 രൂപയുടെ ഡാറ്റാ പായ്ക്ക് 91 ദിവസത്തെ നിശ്ചിത ഡാറ്റാ വാലിഡിറ്റിയുമായി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ വാലിഡിറ്റി 365 ദിവസമാണ്.

247 രൂപയില്‍ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ എസ്ടിവി

ഡാറ്റാ സ്പെസിഫിക് പ്ലാനുകള്‍ക്ക് പുറമെ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ അടുത്തിടെ 247 രൂപയില്‍ ഒരു എസ്ടിവി അവതരിപ്പിച്ചു. എസ്ടിവി 247 പ്ലാനിലുള്ള വോയ്സ് കോളുകള്‍ മുംബൈ, ദില്ലി സര്‍ക്കിളിനു കീഴിലുള്ള എംടിഎന്‍എല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. എസ്ടിവി 247 ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 30 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും. ഇത് പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസുകളും നല്‍കും.