ഡ്രോൺ ഇനി ആർക്കും തോന്നും പോലെ പറപ്പിക്കാനാവില്ല!

ഡിസംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ പുതിയ ഡ്രോണ്‍ പോളിസി  നിലവില്‍ വരുന്നു. ഇനി മുതല്‍ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെല്ലാം

Video Top Stories