അടുക്കള ചേരുവകൾ  

(Search results - 2)
 • <p>ভিটামিন কে মূলত ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ভিটামিন কে এর প্রধান উপাদানগুলি হল- কে ওয়ান এবং কে টু, যা আপনার ত্বকের জন্য উপকারী। একটি স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ৯০-১২০ এর মত পরিমাণ ভিটামিন কে প্রয়োজন। এই জিনিসগুলি গ্রহণ করে আপনি ভিটামিন কে এর পরিমাণ বাড়াতে পারেন।</p>

  Health18, Sep 2020, 3:16 PM

  ഈ അഞ്ച് അടുക്കള ചേരുവകൾ മുഖത്തെ കറുപ്പകറ്റാൻ സഹായിക്കും

  മുഖത്തെ കറുപ്പ് നിറം, കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ്, വരണ്ട ചർമ്മം എന്നിവ പലരേയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ്.  ചർമ്മത്തിലെ മെലാനിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ അളവ് അമിതമാകുമ്പോഴാണ് മുഖചർമത്തിൽ പാടുകൾ, പുള്ളികൾ മുതലായവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ചില അടുക്കള ചേരുവകൾ ഇവ മാറികിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും. 
   

 • <p>skin care</p>

  Health1, Sep 2020, 6:25 PM

  ഈ അഞ്ച് അടുക്കള ചേരുവകൾ ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കും

  സുന്ദരവും യുവത്വവുമായ ചർമ്മം നേടാൻ ഇനി എപ്പോഴും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട. ഇരുണ്ട ചർമം അകറ്റി ചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ നിറവും തിളക്കവും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് അടുക്കള ചേരുവകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം....