അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം  

(Search results - 1)
  • <p>unhealthy snacks</p>

    Food22, Jul 2020, 9:18 PM

    ലോക്ഡൗണ്‍ 'അണ്‍ഹെല്‍ത്തി' അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുമോ?

    കൊവിഡ് 19 രോഗ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലോക്ഡൗണ്‍ പോലുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് ഓരോ രാജ്യവും നീങ്ങിയത്. അതോടെ, ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ജീവിതരീതികളില്‍ നിന്ന് മാറേണ്ട സാഹചര്യം നമുക്കേവര്‍ക്കും വന്നു. എന്നാല്‍ പലരും ലോക്ഡൗണ്‍ ആയതോടെ വീട്ടില്‍ത്തന്നെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ 'അണ്‍ഹെല്‍ത്തി'യായ ഭക്ഷണരീതികളിലേക്കും ജീവിതരീതികളിലേക്കുമെല്ലാം മാറിയതായാണ് കാണുന്നത്.