അന്താരാഷ്ട്ര കരാര്‍  

(Search results - 1)
  • sudan

    International13, Jul 2020, 4:14 PM

    30 വര്‍ഷത്തെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങള്‍ തിരുത്തി സുഡാന്‍

    മുപ്പത് വര്‍ഷം സുഡാന്‍ ഭരിച്ച ഒമര്‍ അല്‍ ബാഷിര്‍ 2019 ഏപ്രിലില്‍ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടര്‍ന്ന് അധികാരം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭരണത്തിലെത്തിയ സര്‍ക്കാറാണ് സുഡാനില്‍ നിയമ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.