അരിപ്പൊടി  

(Search results - 1)
  • <p>halwa</p>

    Food8, May 2020, 3:04 PM

    വീട്ടിൽ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടോ; കിടിലൻ 'ഹൽവ' തയ്യാറാക്കാം

    ഹൽവ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. കാരറ്റ് ​ഹൽവ, ​പപ്പായ ഹൽവ, പെെനാപ്പിൾ ഹൽവ, ഈന്തപ്പഴം ഹൽവ, ഓറഞ്ച് ഹൽവ, ചക്ക ഹൽവ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഹൽവയുടെ നീണ്ട നിര. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അരിപ്പൊടിയിലും കിടിലൻ ഹൽവ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് രുചികരമായി അരിപ്പൊടികൊണ്ടുള്ള ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം...