അലങ്കാര പനകള്‍  

(Search results - 1)
  • palm

    Web SpecialsJan 19, 2020, 12:00 PM IST

    അലങ്കാരപ്പനകള്‍ പൂന്തോട്ടത്തിലും വീടിനകത്തും വളര്‍ത്താം

    പൂന്തോട്ടത്തില്‍ നല്ല ഭംഗിയായി വളര്‍ത്താന്‍ പറ്റുന്ന ഇനമാണിത്. നല്ലചുവപ്പുനിറമുള്ള തണ്ടാണ് ഇതിന്. റെഡ് സീലിങ്ങ് വാക്‌സ് പാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പന അറിയപ്പെടുന്നത്. രാജാ പാം എന്നും വിളിച്ചു വരുന്നു. ക്രിസ്‌റ്റോക്കാഷ്യസ് റെന്‍ഡ എന്നാണ് ശാസ്ത്രനാമം.