ആകർഷിക്കുന്നത്  

(Search results - 2)
  • undefined

    Arts11, Aug 2020, 3:19 PM

    പാഴ്ത്തടികളില്‍ നിന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ കലാകാരന്‍ ; കാണാം ചില പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങള്‍

    ആർട്ടിസ്റ്റ് പീറ്റ് റഷ് പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ആസ്ട്രേലിയയുടെ ടെറിഗൽ തീരത്ത്  ലളിതമായ ഒരു കുതിര ശില്പം നിർമ്മിച്ചു.  അതും ഈ കൊവിഡ് 19 ന്‍റെ വൈറസ് വ്യാപനം ശക്തമായ കാലത്ത്. എന്നാല്‍ അപൂര്‍വ്വമായി അതുവഴി പോയ പലരും പീറ്റിനെ പുകഴ്ത്തി. കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് പീറ്റിന് ഒരു ആവേശമായിരുന്നു. അയാള്‍ തുടരെ തുടരെ നിരവധി മൃഗങ്ങലെ പുനസൃഷ്ടിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ നല്ല പ്രതികരണത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു ആ തുടക്കം. തുടര്‍ന്ന് കുതിരകളും ഭീമാകാര ജിവികളെയും അദ്ദേഹം ആ തീരത്ത് പുനസൃഷ്ടിച്ചു.  ഫ്ലക്സ്, കടൽപ്പായൽ എന്നിവയൊന്നും പീറ്റ് റഷ് തന്‍റെ കലാസൃഷ്ടിക്കായി ഉപയോഗിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല പ്രകൃതിദത്ത സസ്യങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണികളുടെ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ,  പീറ്റ് റഷ് മിക്കവാറും രാത്രിയിലാണ് തന്‍റെ കലാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. ‘അവസാനം, ഇത് വളരെ രസകരമാണ്,’ സെൻട്രൽ കോസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്‍റെ ശില്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവയിൽ പലതും സമുദ്രം വീണ്ടെടുക്കും. പക്ഷേ പീറ്റ് റഷിന് അതില്‍ സങ്കടമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനാണ്.