ആഫ്രിക്കൻ ചിമ്പാൻസികളിൽ  

(Search results - 1)
  • <h2>&nbsp;chimpanzees</h2>

    LifestyleNov 14, 2020, 7:52 PM IST

    ആഫ്രിക്കൻ ചിമ്പാൻസികളിൽ ഒടുവിൽ ആ രോഗവും പിടിപെട്ടു

    കുഷ്ഠരോഗം ഉത്ഭവിച്ചത് ഏഷ്യയിലോ കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലോ ആയിരിക്കാമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 1873 ല്‍ നോര്‍വേക്കാരനായ ഡോ. ജി.എച്ച്.എ. ഹാന്‍സന്‍ രോഗകാരകമായ മൈകോബാക്ടീരിയം ലെപ്ര എന്ന ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടെത്തി.