ഇ.എം.എസിന്റെ പൂര്‍വ്വചിത്രങ്ങള്‍  

(Search results - 1)
  • punaloor rajan

    column7, Nov 2019, 7:00 PM IST

    പാര്‍ട്ടി പിളര്‍ന്ന ശേഷമുള്ള ഇ. എം.എസ്

    ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പിളര്‍പ്പിന് ഇന്ന് 55 വയസ്സ്. സി.പി.ഐയും സി.പി.ഐ.എമ്മുമായി പാര്‍ട്ടി  പിളര്‍ന്ന കാലത്ത്, സി.പി.ഐയോടൊപ്പം നിലകൊണ്ട പുനലൂര്‍ രാജന്‍ അക്കാലത്ത് പകര്‍ത്തിയ ഇ എം എസിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം