എസ്. സഹന  

(Search results - 1)
 • suhana

  Literature6, Apr 2020, 5:14 PM

  അതിജീവനം, എസ്. സഹന എഴുതിയ കവിത

  വര്‍ഷവും വസന്തവും
  വൈകാതെ വരുമെന്നും
  പച്ചനിറമുള്ള ഒരു സ്വപ്നം
  തന്നെവന്നു പൊതിയുമെന്നും
  ഓര്‍ത്ത്
  ഈ സമയമത്രയും
  ഭൂമി
  തന്റെ
  മുറിവുണക്കുകയായിരുന്നു.