ഐ മിച് യൂ മൈ ഡിയര്‍ പപ്പീ  

(Search results - 1)
  • tulu rose tony 1

    CONVERSATIONS28, Nov 2018, 4:15 PM IST

    ഐ മിച് യൂ മൈ ഡിയര്‍ പപ്പീ...

    അപ്പോഴേക്കും അവനെന്നെ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഞാന്‍ നിലത്തിരുന്നപ്പോള്‍ എന്റെ മടിയിലേക്ക് കയറി ഉരുളാന്‍ തുടങ്ങി. എന്റെ കൈയില്‍ നക്കാന്‍ തുടങ്ങി. സ്‌നേഹത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന ഒരു വേഴാമ്പലായിരുന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഓടാമ്പലിളകി പോയി. അവിടെ അവന്‍ കേറി വാലാട്ടി.