കരളിന്റെ ആരോ​​ഗ്യത്തിന്  

(Search results - 2)
 • <p>liver</p>

  HealthAug 10, 2020, 4:51 PM IST

  ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് മികച്ചത്

  കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലപ്പോഴും രോഗിയ്ക്ക് ചികിത്സയും വൈകും. ഇത് രോഗം ഗുരുതരമാകാന്‍ കാരണമാകുന്നു. ജനിതക കാരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകള്‍ വരെ കരള്‍ രോഗത്തിന് കാരണമാകും. 

 • LIVER

  FoodNov 7, 2019, 9:58 AM IST

  കരളിന്റെ ആരോ​​ഗ്യത്തിന് ഈ 5 ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കൂ

  മാറി വരുന്ന ജീവിത ശൈലിയും ഭക്ഷണരീതിയുമെല്ലാമാണ് കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രധാനമായി ബാധിക്കുന്നത്. കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം.