കുട്ടികളിലെ ലഹരി ഉപയോ​ഗം  

(Search results - 1)
  • <p>drugs</p>

    Health26, Jun 2020, 11:41 AM

    കുട്ടികളിലെ ലഹരി ഉപയോ​ഗം; രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിലത്...

    അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ, ബോറടി മാറ്റാന്‍, വിഷാദം അകറ്റാൻ, വീട്ടിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മറക്കാന്‍ എന്നിങ്ങനെ ലഹരിവസ്തുക്കളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറാന്‍ കാരണങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. തുടക്കത്തിലേ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ ഈ ദുശ്ശീലത്തില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും.