കുവൈത്ത് നിയമങ്ങള്‍  

(Search results - 1)
  • kuwait airport

    pravasam9, Nov 2019, 12:08 AM

    കുവൈത്ത് ഈ വർഷം നാടുകടത്തിയത് 18,000 വിദേശികളെ

    ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ, ഗുരുതരമായ ഗതാഗതനിയമലംഘനം നടത്തിയവർ, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും വഞ്ചനയും നടത്തിയവർ, യാചകർ എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതിൽ 12,000 പേർ പുരുഷന്മാരും 6,000 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. നാടുകടത്തിയവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരാണ്