ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം  

(Search results - 1)
  • <p>periods</p>

    HealthJan 21, 2021, 9:19 PM IST

    ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം; കാരണങ്ങൾ ഇതാകാം

    ആർത്തവം കൃത്യമാകാൻ ഭക്ഷണത്തില്‍ പച്ചക്കറിയും പഴവര്‍ഗ്ഗങ്ങളും കൂടുതലായി ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍ അതായത് ചോറ്, കിഴങ്ങുവര്‍ഗങ്ങള്‍, ബേക്കറി എന്നിവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എണ്ണയില്‍ ഫ്രൈ ചെയ്തത് എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കണം.