ഗര്‍ഭകാലത്ത് കൊവിഡ് 19 ബാധിച്ചാല്‍  

(Search results - 1)
  • covid 19

    Woman21, Mar 2020, 3:37 PM

    ഗര്‍ഭകാലത്ത് കൊവിഡ് 19 ബാധിച്ചാല്‍ ?

    കൊവിഡ് ലോകമെമ്പാടും പടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ?  ഗര്‍ഭിണികള്‍ കൊവിഡ് 19 ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ മറ്റുളളവരെക്കാള്‍ വളരെയധികം ജാഗ്രതരാകണം.