ടൂവീലര്‍ യാത്രികര്‍  

(Search results - 1)
  • Two Wheeler Rider

    auto blog20, Jul 2019, 12:35 PM

    ഇന്ത്യന്‍ റോഡുകളില്‍ ടൂവീലര്‍ യാത്രികര്‍ നേരിടുന്ന 10 ഭീഷണികള്‍!

    ഏറ്റവുമധികം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക റോഡുകളിലും ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികരെ കാത്ത് നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് പതിയിരിക്കുന്നത്. അവയില്‍ പ്രാധനപ്പെട്ട 10 എണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. സൂക്ഷിച്ച് ഓടിക്കുക.