ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു  

(Search results - 1)