തൃതീപും പ്രീതിയും  

(Search results - 1)
  • trideep

    Chuttuvattom10, Nov 2019, 8:30 PM

    പരസ്പരം തുണയായി തൃതീപും പ്രീതിയും; ഒപ്പം സമൂഹത്തിന് കൈതാങ്ങും

    പോളിയോ ബാധിച്ച് തളർന്ന കാലുകൾ തീർത്ത വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ട് പ്രീഡിഗ്രി വരെ തൃദീപ് പഠിച്ചു. 2001 മുതൽ 2006 വരെ മുൻ മന്ത്രി ബാബു ദിവാകരന്‍റെ പേഴ്സ്ണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയവും ലോട്ടറി വിൽപ്പനയും വീടിന് മുന്നിൽ തട്ടുകടയും നടത്തുന്നു