നവവധു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ  

(Search results - 1)
  • mahima auto

    KeralaMay 11, 2019, 11:41 AM IST

    ഉഴവൂരിലൊരു ഓട്ടോക്കല്യാണം, നവവധു വിവാഹത്തിനെത്തിയത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച്

    മഹിമയുടെ ഓട്ടോയ്ക്കൊപ്പം ഉഴവൂർ, പൂവത്തുങ്കൽ, മരങ്ങാട്ടുപള്ളി സ്റ്റാന്‍റുകളിലെ ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളികളും അവരവരുടെ ഓട്ടോറിക്ഷകളുമായാണ് കല്യാണത്തിനെത്തിയത്. നല്ലവങ്ക കൂട്ടുകാരൻ, ന്യായമുള്ള റേറ്റുകാരൻ, ഏഴൈക്കെല്ലാം സ്വന്തക്കാരൻ ഡാ... ലൈനിൽ വരിവരിയായി  ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ക്ഷേത്രമുറ്റത്തേക്കെത്തി.